Title:

Urządzenie do wykorzystania ciepła z dolnego źródła ciepła obiegu silnikowego : opis patentowy nr 195057

Oryginal title:

PL 195057 B1

Creator:

Laskowski, Stefan ; Nakonieczny, Krzysztof

Description:

Urządzenie do wykorzystania ciepła z dolnego źródła ciepła obiegu silnikowego zabudowane jest w przestrzeni pierścieniowej, pomiędzy blokiem silnika i mokrą tuleją cylindrową o gładkiej powierzchni lub użebrowaną i składa się z jednego lub kilku torusów z zespołem dysz wtryskowych, co najmniej wiema każdy, przedzielonych i dystansowanych tulejami dystansowymi. Nad najwyżej położonym torusem z zespołem dysz wtryskowych, w przestrzeni pierścieniowej umieszczony jest wstępny separator labiryntowy, składający się z cylindrycznego kołpaka z równomiernie rozłożonymi na dolnym kraju tworzącej wycięciami, otaczającego króciec i połączonego na stałe z poziomym kołnierzem króćca z otworami. Każdy torus wtryskiwacza posiada od zewnątrz jeden cylindryczny króciec gwintowany, zasilający, mocowany do torusa poprzez stożek, wkładany do otworu promieniowego, zakończonego stożkiem od wewnątrz bloku, mocowanego w bloku nakrętką. Przestrzeń pierścieniowa zamknięta jest od dołu pod najniższą tuleją dystansową, poprzez podatną uszczelkę, pokrywą dolną z otworem i przewodem cieczowym, natomiast w przestrzeni pierścieniowej, ponad separatorem labiryntowym, poprzez otwór wyprowadzony jest przewód parowy.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Date:

Zgłoszono 17.12.1999. ; Zgłoszenie ogłoszono 18.06.2001 BUP 13/01. ; Opublikowano 31.08.2007 WUP 08/07. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 337302 (A1) 18.06.2001. ; Nr zgłoszenia: 337302.

Coverage:

F01P 9/02 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj