Title:

Sposób i urządzenie do wytwarzania asfaltu modyfikowanego za pomocą dicyklopentadienu w kolumnie homogenizacyjnej : opis patentowy nr 217387

Oryginal title:

PL 217387 B1

Creator:

Pawłowski, Lucjan

Description:

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do wytwarzania asfaltu modyfikowanego za pomocą dicyklopendienu w kolumnie homogenizacyjnej. Urządzenie według wynalazku składa się z kolumny homogenizacyjnej, która podłączona jest do zbiornika przewodem podawczym z pompą i króćcem, zaś kolumna homogenizacyjna składa się z ustawionych pionowo segmentów, w których umieszczone są naprzemiennie w kolejnych segmentach rury przelewowe tak, że górny koniec wlewowy rury przelewowej znajduje się w górnej części segmentu wyższego, zaś dolny koniec wylewowy rury przelewowej umieszczony jest w dolnej części segmentu niższego, natomiast w dolnym segmencie znajduje się rura przelewowa, której górny koniec wlewowy znajduje się w górnej części dolnego segmentu zaś dolny koniec wylewowy rury połączony jest ze zbiornikiem, natomiast wewnątrz kolumny homogenizacyjnej umieszczona jest pionowo koncentrycznie rura podawcza, której dolny koniec połączony jest w dolnej części kolumny homogenizacyjnej z przewodem podawczym, a górny koniec rury podawczej doprowadzony jest do dolnej części górnego segmentu kolumny homogenizacyjnej, przy czym kolumna homogenizacyjna i zbiornik posiadają po stronie zewnętrznej płaszcz grzejny.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2014 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 26.08.2010. ; Zgłoszenie ogłoszono 27.02.2012 BUP 05/12. ; Opublikowano 31.07.2014 WUP 07/14.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 392237 (A1) 26.08.2010. ; Nr zgłoszenia: 392237.

Coverage:

C08L 95/00 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj