Title:

Sposób przygotowania próbki gruntu do badania współczynnika filtracji, zwłaszcza dla warunków anizotropowych : opis patentowy nr 216076

Oryginal title:

PL 216076 B1

Creator:

Iwanek, Małgorzata ; Kowalski, Dariusz

Description:

Przedmiotem wynalazku jest sposób i zestaw do przygotowania próbki gruntu do badania współczynnika filtracji, zwłaszcza dla warunków anizotropowych. Sposób polega na tym, że próbkę do badania gruntu w kształcie sześcianu pobiera się za pomocą wykrojnika, następnie wszystkie powierzchnie próbki gruntu zabezpiecza się gipsem nie zmieniając położenia próbki w stosunku do stron świata, po czym po zastygnięciu gipsu opisuje się poszczególne powierzchnie sześcianu, kierunki geograficzne oraz położenie „góra”, „dół”, następnie transportuje się próbki do laboratorium, po czym próbki umieszcza się w zestawie pomiarowym, nasyca się wodą i dokonuje się pomiarów współczynnika filtracji w przepuszczalnościomierzu, po czym demontuje się zestaw pomiarowy i zabezpiecza się gipsem odsłonięte ścianki, dolną i górną, zaś po zastygnięciu gipsu obraca się próbkę o 90° i odsłania się wybrane dwie przeciwległe ścianki próbki i ponownie montuje się zestaw pomiarowy, nasyca się wodą i dokonuje się pomiarów powtarzając wykonywane wcześniej czynności. Zestaw składa się z pojemnika w kształcie prostopadłościanu z dnem w postaci siatki zabezpieczającej cząstki gruntu przed wymywaniem umożliwiającej swobodny przepływ wody, oraz siatki przykrywającej próbkę, zaś na siatce górnej znajduje się element pomiarowy w kształcie rury o przekroju kwadratu.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2014 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 25.11.2010. ; Zgłoszenie ogłoszono 04.06.2012 BUP 12/12. ; Opublikowano 28.02.2014 WUP 02/14.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 393040 (A1) 25.15.2010. ; Nr zgłoszenia: 393040.

Coverage:

G01N 33/24 (2006.01) Int. Cl. ; G01N 1/04 (2006.01) Int. Cl. ; G01N 1/28 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj