Title:

Sposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z dwoma żebrami : opis patentowy nr 214519

Oryginal title:

PL 214519 B1

Creator:

Dziubińska, Anna ; Gontarz, Andrzej

Description:

Sposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z dwoma żebrami w trójsuwakowej prasie kuźniczej charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie płaskiej płyty umieszcza się na nieruchomej dolnej matrycy, a następnie zaciska się górnym narzędziem w środkowej części płyty, po czym spęcza się przy użyciu bocznych narzędzi i kształtujących zbliżających się do siebie w kierunku poziomym, przez co kształtuje się dwa żebra w otwartych przestrzeniach ograniczonych powierzchniami narzędzi i bocznych oraz narzędziem górnym do momentu osiągnięcia założonych wymiarów wyrobu.

Publisher:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.) ; Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2014 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 16.05.2011. ; Zgłoszenie ogłoszono 19.11.2012 BUP 24/12. ; Opublikowano 30.08.2013 WUP 08/13.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 394882 (A1) 16.05.2011. ; Nr zgłoszenia: 394882.

Coverage:

B21J 5/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21J 5/08 (2006.01) Int. Cl. ; B21J 9/06 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj