Title:

Urządzenie do badania nieciągłości struktury detali ferromagnetycznych na małej przestrzeni badawczej : opis patentowy nr 212769

Oryginal title:

PL 212769 B1

Creator:

Wac-Włodarczyk, Andrzej. Red. ; Goleman, Ryszard. ; Giżewski, Tomasz.

Description:

Sposób badania nieciągłości struktury detali ferromagnetycznych na małej przestrzeni badawczej charakteryzuje się tym, że badany detal i wzorzec umieszcza się w otworach jarzma wykonanego w kształcie litery „C” z materiału ferromagnetycznegoz przedłużonymi i wygiętymi końcami, które przechodzi wewnątrz cewki magnesującej, wywołującej silne pole magnetyczne o zadanej częstotliwości i tłumionej amplitudzie a następnie za pomocą pomiędzy wygiętymi końcami jarzma umieszczone są dwie cewki pomiarowe, po jednej na detalu wzorcowym i detalu badanym. cewek pomiarowych ułożonych prostopadle względem cewki magnesującej bada się rozdzielone na poszczególne detale strumienie magnetyczne, zamknięte wspólnym jarzmem. Urządzenie do badania nieciągłości struktury detali ferromagnetycznych na małej przestrzeni badawczej posiada cewkę magnesującą i cztery cewki pomiarowe oraz jarzmo z materiału ferromagnetycznego w kształcie litery „C” z przedłużonymi i wygiętymi końcami, które przechodzi przez cewkę magnesującą umiejscowioną w dłuższej części litery „C”, zaś w końcach wygiętych ramion jarzma wykonane są po dwa otwory, przez które przechodzą suwliwie detal wzorcowy i detal badany, przy czym w przestrzeni po pomiędzywygiętymi końcami jarzma mieszczone są dwie cewki pomiarowe, po jednej na detalu wzorcowym i detalu badanym.

Publisher:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.) ; Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe)

Contributor:

Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2013 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 31.01.2007. ; Zgłoszenie ogłoszono 04.08.2008 BUP 16/08. ; Opublikowano 30.11.2012 WUP 11/12.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 381653 (A1) 04.08.2008. ; Nr zgłoszenia: 381653.

Coverage:

G01N 27/82 (2006.01) Int. Cl. ; G01R 33/12 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj