Title:

Wytłaczarka do tworzyw polimerowych : opis patentowy nr 199018

Oryginal title:

PL 199018 B1

Creator:

Sikora, Janusz W.

Description:

Wytłaczarka do tworzyw polimerowych, mająca układ uplastyczniający z cylindrem rowkowanym, zwłaszcza z rowkami śrubowymi, korzystnie w strefie zasypu, zasilania, przemiany i dozowania układu uplastyczniającego, zaopatrzony w rowkowaną tuleję skrętną mocowaną jednym końcem na stałe do cylindra wytłaczarki oraz pasowaną obrotowosuwliwie z cylindrem na całej długości współdziałania z cylindrem i drugim końcem znajdującym się poza strefą zasypu układu uplastyczniającego, wyposażony w mechanizm umożliwiający skręcanie tulei w obrębie odkształcenia sprężystego materiału tulei, odpornego na zużywanie tribologiczne,w lewą bądź w prawą stronę w zależności od potrzeby, charakteryzuje się tym, że rowkowana tuleja skrętna ma co najmniej dwa rodzaje segmentów złączonych powierzchniami bocznymi - wzdłużnie ze sobą, przy czym, jeden rodzaj segmentów, w kształcie wzdłużnego wycinka tulei, ma zewnętrzną powierzchnię walcową równoległą do wewnętrznej powierzchni walcowej, a drugi rodzaj segmentów, w kształcie wzdłużnego wycinka tulei,ma zewnętrzną powierzchnię walcową nierównoległą do wewnętrznej powierzchni walcowej, tworząc kliny o dużej smukłości. Segmenty, wchodzące w skład rowkowanej tulei skrętnej, o takim samym kształcie geometrycznym są usytuowane naprzemianlegle z segmentami o innym kształcie geometrycznym,tworząc rowki o zmiennej głębokości.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

Zgłoszono 03.12.2001. ; Zgłoszenie ogłoszono 16.06.2003 BUP 12/03. ; Opublikowano 29.08.2008 WUP 08/08. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 351003 (A1) 16.06.2003. ; Nr zgłoszenia: 351003.

Coverage:

B29C 47/66 (2006.01) Int. Cl. ; B29C 47/52 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj