Title:

Ślimak do przetwórstwa tworzyw : opis patentowy nr 195293

Oryginal title:

PL 195293 B1

Creator:

Sikora, Robert ; Sikora, Janusz W. ; Bociąga, Elżbieta

Description:

Ślimak do przetwórstwa tworzyw wielkocząsteczkowych, mający strefy funkcjonalne następujące po sobie, określane w kierunku od zasobnika tworzywa do narzędzia przetwórczego: zasypu, zasilania, przemiany i dozowania, ma zwój śrubowy, który jest utworzony przez powierzchnię czynną i powierzchnię bierną, nachylone pod kątem K nie przekraczającym 45°, w stosunku do prostej prostopadłej do osi wzdłużnej ślimka w przekroju poprzecznym kanału, przy czym powierzchnia czynna zwoju ślimaka przechodzi w powierzchnię rdzenia ślimaka łukiem, natomiast powierzchnia bierna zwoju ślimaka przechodzi w powierzchnię rdzenia ślimaka łukiem. Ślimak charakteryzuje się tym, że pomiędzy dwoma następującymi bezpośrednio po sobie zwojami powierzchnia rdzenia ślimaka jest wklęsła, natomiast kanał ślimaka ma głębokość niemal równą wysokości zwoju przy powierzchni biernej zwoju ślimaka oraz głębokość kanału przy powierzchni czynnej zwoju ślimaka jest większa i wynosi do 1,5 h.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

Zgłoszono 02.01.2001. ; Zgłoszenie ogłoszono 15.07.2002 BUP 15/02. ; Opublikowano 31.08.2007 WUP 08/07. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 344945 (A1) 15.07.2002. ; Nr zgłoszenia: 344945.

Coverage:

B29C 47/60 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj