Title:

Sposób kontroli i selekcji elementów w masowej produkcji elementów jednostkowych, zwłaszcza elementów łożysk tocznych : opis patentowy nr 163022

Oryginal title:

PL 163022 B1

Creator:

Wiącek, Zdzisław

Description:

Sposób polega na tym, że przed końcową operacją wykańczającą pokrywa się elementy warstewką konwersyjną o właściwościach sorpcyjnych. Usuwa się ją, najkorzystniej mechanicznie, a następnie pozostałości tej warstewki w ubytkach materiałowych i w wadach elementów impregnuje się w roztworach związków wskaźnikowych z atomami romieniotwórczymi, najkorzystniej chromianu sodu z Cr51. Nadmiar związku wskaźnikowego z nieuszkodzonych powierzchni elementów wymywa się rozpuszczalnikiem, korzystnie wodą, czyści się elementy luźnym czyściwem, korzystnie w trocinach tartacznych i przepuszcza się elementy w ruchu potoczystym w linii w polu radiometru. Tu dokonuje się selekcji elementów z pozostałością w wadach i ubytkach materiałowych wskaźnika promieniotwórczego.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 21.06.1990. ; Zgłoszenie ogłoszono 30.12.1991 BUP 26/91. ; Opublikowano 31.01.1994 WUP 01/94. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 285776 (A1) 30.12.1991. ; Nr zgłoszenia: 285776.

Coverage:

B07C 5/346 Int. Cl.5. ; G01N 23/08 Int. Cl.5. ; G01M 13/04 Int. Cl.5.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj