Title:

Sposób urabiania węgla i organ do urabiania węgla : opis patentowy nr 171734

Oryginal title:

PL 171734 B1

Creator:

Mączka, Wacław

Description:

Rozwiązanie polega na tym, że jednym organem wykrawane są z calizny bloki sześcienne lub zakrzywione poziomo lub pionowo kliny węgla w zależności od ustawienia organu. Organ ten ma kształt prostokątnej płaskiej ramy i posiada z jednej strony prostopadle do jej płaszczyzny przymocowane pary równoległych ramion dwutarczowych modułów urabiających z dwoma silnikami hydraulicznymi scalonymi z tarczami po jednym dla jednej tarczy z bruzdami spiral Archimedesa o przeciwnych skrętach obu tarcz wyposażonych na obwodzie w noże skrawające. Obie tarcze modułu sprzężone są trzema płaskimi łańcuchami kinematycznymi zastawek hydraulicznych kul umieszczonych w gniazdach o obrysach prostokątnych. Łańcuchy te umieszczone są ruchowo w trzech nieruchomych płaskich kasetach. Krawędzie tnące noży skrawających tworzą powierzchnie dwóch przenikających się walców obrotowych rozchylonych w przodzie modułu. W nieruchomą tulejkę z łożyskami włożony jest nieruchomy sworzeń z nakrętką osadzony w otworach ramion korpusu. Cieczy roboczej pod ciśnieniem dostarcza pompa wyporowa napędzana silnikiem elektrycznym zamontowanym w korpusie kombajnu.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 03.11.1993. ; Zgłoszenie ogłoszono 15.05.1995 BUP 10/95. ; Opublikowano 30.06.1997 WUP 06/97. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 300950 (A1) 15.05.1995. ; Nr zgłoszenia: 300950.

Coverage:

E21C 25/18 Int. Cl.6. ; E21C 25/10 Int. Cl.6.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj