Title:

Sposób uaktywniania przetwór czego układu uplastyczniającego wytłaczarek : opis patentowy nr 210265

Oryginal title:

PL 210265 B1

Creator:

Sikora, Janusz W. ; Sikora, Robert

Description:

Przedmiotem wynalazku jest sposób uaktywniania przetwórczego układu uplastyczniającego wytłaczarek, przeznaczonychdo tworzyw polimerowych, mającego wzdłużne klinowe rowki uplastyczniające w liczbie od jednego do czterech, rozmieszczonew cylindrze przetwórczym, współtworzącym układ uplastyczniający, powstające i zmieniające płynnie kąt rozwarcia swegoklina wskutek ruchu w kierunku prostopadłym do niego, listwy ze ścianą zewnętrzną rowka, w części znajdującej się w otoczeniuotworu zasypowego układu uplastyczniającego, przy nieruchomym przeciwległym końcu listwy, przy czym ciąg kolejnychczynności prowadzi się w ściśle określonej sekwencji oraz jednoznacznie ustalonej konfiguracji wzajemnej, według potrzeb przetwórczych procesu wytłaczania danego tworzywa polimerowego.Powstawanie i zmiana kąta rozwarcia klina tylko jednego, z czterech możliwych rowków uplastyczniających, odbywa się w sekwencji prostej bezpośredniej w jednej, z czterech niezależnych i różnych od siebie, konfiguracji po okręgu, odniesionej do położenia otworu zasypowego układu uplastyczniającego.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 13.02.2006. ; Zgłoszenie ogłoszono 20.08.2007 BUP 17/07. ; Opublikowano 30.12.2011 WUP 12/11. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL378959 (A1) 20.08.2007. ; Nr zgłoszenia: 378959.

Coverage:

B29C 47/36 (2006.01) Int.CI. ; B29C 47/66 (2006.01) Int.CI.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj