Title:

Głowica wytłaczarska : opis patentowy nr 222686

Oryginal title:

PL 222686 B1

Creator:

Klepka, Tomasz ; Nowicki, Maciej.

Description:

Głowica wytłaczarska, zwłaszcza do wytłaczania przewodów z tworzyw polimerowych z kanałami funkcjonalnymi posiadająca korpus w kształcie wydrążonego walca, element w części wejściowej w kształcie tulei prowadzący tworzywo, element prowadzący tworzywo w kształcie stożka ściętego w części środkowej oraz rdzeń formujący, wraz z dyszą formującą w części wyjściowej, charakteryzuje się tym, że rdzeń formujący o zarysie walca składa się z od dwóch do czterech trzpieni, których przekrój poprzeczny stanowi symetryczna figura geometryczna zaś w rdzeniu formującym oraz elemencie prowadzącym w kształcie stożka ściętego znajduje się kanał o przekroju poprzecznym w kształcie symetrycznej figury geometrycznej, przy czym trzpienie rozmieszczone są symetrycznie względem siebie.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 02.10.2013. ; Zgłoszenie ogłoszono 13.04.2015 BUP 08/15. ; Opublikowano 31.08.2016 WUP 08/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 405517 (A1) 13.04.2015. ; Nr zgłoszenia: 405517.

Coverage:

B29C 47/20 (2006.01) Int. Cl. ; B29C 47/90 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew