Filters

Search for: [Title = Sposób przygotowania próbki gruntu do badania współczynnika filtracji, zwłaszcza dla warunków anizotropowych \: opis patentowy nr 216076]

Number of results: 1

items per page

Iwanek, Małgorzata Kowalski, Dariusz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2014 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information