Filters

Search for: [Relation = Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 245513 \(A1\) 02.07.1985.]

Number of results: 1

items per page

Ratajewicz, Zbigniew Sawa, Józef Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 30.12.1983.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information