Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Zjednoczenie Chłodni Składowych \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Chłodni Składowych dnia 19 grudnia 1966 r. jako norma obowiązująca w zakresie przeprowadzania dezynfekcji aerozolowej w chłodniach od dnia 1 kwietnia 1967 r.]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information