Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Kombinat Opakowań Blaszanych Lekkich Opakomet \; Ustanowiona przez Dyrektora Kombinatu Opakowań Blaszanych Lekkich Opakomet dnia 20 maja 1977 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1978 r. \; Zastępuje BN\-71\/5043\-05]

Number of results: 1

items per page

Kombinat Opakowań Blaszanych Lekkich "Opakomet"

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information