Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo\-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR \; Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 19 lutego 1987 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1987 r.]

Number of results: 1

items per page

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR, Wrocław

2015 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information