Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Celulozowo\-Papierniczego w porozumeniu z Instytutem Celulozowo\-Papierniczym i Ministrem Handlu Zagranicznego dnia 9 maja 1967 r. jako norma obowiązująca w zakresie pakowania, przechowywania i transportu od dnia 1 stycznia 1968 r.]

Number of results: 1

items per page

Instytut Celulozowo-Papierniczy

1967 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information