Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 22 grudnia 1967 r. jako norma obowiązująca w zakresie metod badań od dnia 7 maja 1968 r.]

Number of results: 1

items per page

Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Motoryzacyjnego (Warszawa)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information