Filters

Search for: [Description = Układ instalacji centalnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym, uzyskiwany z istniejącej instalacji dwururowej wykonanej przed 1980 r. lub podobnej, posiadającej tak dużą ilość pionów, że jest to przyczyną zasilania grzejników w dowolnym z mieszkań z trzech, a nawet z pięciu pionów. Tak duża ilość pionów, z których ogrzewane jest jedno mieszkanie, jest przyczyną braku opłacalności stosowania ciepłomierzy w każdym z mieszkań. Układ będący przedmiotem wynalazku ogranicza ilość tych ciepłomierzy do ilości równej ilości mieszkań, przez to, że w dotychczas istniejącej instalacji dwururowej gałązki grzejników odcięte są od pionów, natomiast grzejniki znajdujące się w danym mieszkaniu zasilane są nowymi przewodami, połączonymi tylko z dwoma przewodami istniejących pionów. W mieszkaniach na kolejnych kondygnacjach przez które przechodzą te same piony przewody połączone są z przewodami różnych pionów przemiennie.]

Number of results: 1

items per page

Jakóbczak, Antoni Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Zgłoszono 06.03.2000.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information