Title:

Układ instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym : opis patentowy nr 198267

Oryginal title:

PL 198267 B1

Creator:

Jakóbczak, Antoni

Description:

Układ instalacji centalnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym, uzyskiwany z istniejącej instalacji dwururowej wykonanej przed 1980 r. lub podobnej, posiadającej tak dużą ilość pionów, że jest to przyczyną zasilania grzejników w dowolnym z mieszkań z trzech, a nawet z pięciu pionów. Tak duża ilość pionów, z których ogrzewane jest jedno mieszkanie, jest przyczyną braku opłacalności stosowania ciepłomierzy w każdym z mieszkań. Układ będący przedmiotem wynalazku ogranicza ilość tych ciepłomierzy do ilości równej ilości mieszkań, przez to, że w dotychczas istniejącej instalacji dwururowej gałązki grzejników odcięte są od pionów, natomiast grzejniki znajdujące się w danym mieszkaniu zasilane są nowymi przewodami, połączonymi tylko z dwoma przewodami istniejących pionów. W mieszkaniach na kolejnych kondygnacjach przez które przechodzą te same piony przewody połączone są z przewodami różnych pionów przemiennie.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Date:

Zgłoszono 06.03.2000. ; Zgłoszenie ogłoszono 10.09.2001 BUP 19/01. ; Opublikowano 10.09.2001 BUP 19/01. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 338870 (A1) 10.09.2001. ; Nr zgłoszenia: 338870

Coverage:

F24D 3/00 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj