Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do mechanicznego krajania pieczywa na kromki o grubościach odpowiadających do bezpośredniego spożywania. Urządzenie może mieć zastosowanie zwłaszcza w stołówkach zbiorowego żywienia.]

Number of results: 1

items per page

Rzucidło, Mieczysław Kaczorowski, Henryk Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 02.03.1974.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information