Filtry

Szukana fraza: [Opis = Przedmiotem wynalazku jest sposób i zestaw do przygotowania próbki gruntu do badania współczynnika filtracji, zwłaszcza dla warunków anizotropowych. Sposób polega na tym, że próbkę do badania gruntu w kształcie sześcianu pobiera się za pomocą wykrojnika, następnie wszystkie powierzchnie próbki gruntu zabezpiecza się gipsem nie zmieniając położenia próbki w stosunku do stron świata, po czym po zastygnięciu gipsu opisuje się poszczególne powierzchnie sześcianu, kierunki geograficzne oraz położenie „góra”, „dół”, następnie transportuje się próbki do laboratorium, po czym próbki umieszcza się w zestawie pomiarowym, nasyca się wodą i dokonuje się pomiarów współczynnika filtracji w przepuszczalnościomierzu, po czym demontuje się zestaw pomiarowy i zabezpiecza się gipsem odsłonięte ścianki, dolną i górną, zaś po zastygnięciu gipsu obraca się próbkę o 90° i odsłania się wybrane dwie przeciwległe ścianki próbki i ponownie montuje się zestaw pomiarowy, nasyca się wodą i dokonuje się pomiarów powtarzając wykonywane wcześniej czynności. Zestaw składa się z pojemnika w kształcie prostopadłościanu z dnem w postaci siatki zabezpieczającej cząstki gruntu przed wymywaniem umożliwiającej swobodny przepływ wody, oraz siatki przykrywającej próbkę, zaś na siatce górnej znajduje się element pomiarowy w kształcie rury o przekroju kwadratu.]

Wyników: 1

obiektów na stronie

Iwanek, Małgorzata Kowalski, Dariusz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2014 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji