Filters

Search for: [Description = Część empiryczna monografii powstała na podstawie opracowanego przez autorów monografii raportu przygotowanego dla RSW NSZZ \"Solidarność\" w ramach realizacji projektu pt. \"Dialog społeczny od A do Z\" \(numer projektu POWR.02.20.00\-00\-0001\/18\), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 2.20 Wysokiej jakościdialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information