Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Contributor
  • Date
  • Resource Type

Search for: [Description = Światłowodowy czujnik zaniku płomienia w pojedynczym palniku w palnikach narożnych oraz skrajnych palnikach naściennych kotła energetycznego dużej mocy, zwłaszcza opalanych pyłem węglowym, znamienny tym, że głowica pomiarowa umieszczona jest pod kątem 45° \- 90° do osi wzdłużnej palnika, w odległości rzędu 1 m od jego wylotu, korzystnie w otworze inspekcyjnym, zamontowano w niej co najmniej trzy światłowody w ten sposób, że stożek widzenia pierwszego światłowodu obejmuje wylot palnika, a stożki widzenia następnych światłowodów obrócone są w kierunku wnętrza komory spalania, stożki widzenia światłowodów pozwalają na obserwację charakterystyk stref płomienia, stożki widzenia dwóch sąsiednich światłowodów mają część wspólną, a ich osie symetrii leżą w jednej płaszczyźnie z osią palnika, światłowody doprowadzone są odpowiednio do przetworników optoelektronicznych, a dalej przewodami elektrycznymi do detektora ze standardowym wyjściem.]

Number of results: 2

items per page

Wójcik, Waldemar Gotra, Zenon Kotyra, Andrzej Smolarz, Andrzej Jerzy Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Zgłoszono 17.06.1999.
Opis patentowy

Wójcik, Waldemar Gotra, Zenon Kotyra, Andrzej Smolarz, Andrzej Jerzy Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Zgłoszono 17.06.1999.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information