Title:

Światłowodowy czujnik zaniku płomienia w pojedynczym palniku : opis patentowy nr 190246

Oryginal title:

PL 190246 B1

Creator:

Wójcik, Waldemar ; Gotra, Zenon ; Kotyra, Andrzej ; Smolarz, Andrzej Jerzy

Description:

Światłowodowy czujnik zaniku płomienia w pojedynczym palniku w palnikach narożnych oraz skrajnych palnikach naściennych kotła energetycznego dużej mocy, zwłaszcza opalanych pyłem węglowym, znamienny tym, że głowica pomiarowa umieszczona jest pod kątem 45° - 90° do osi wzdłużnej palnika, w odległości rzędu 1 m od jego wylotu, korzystnie w otworze inspekcyjnym, zamontowano w niej co najmniej trzy światłowody w ten sposób, że stożek widzenia pierwszego światłowodu obejmuje wylot palnika, a stożki widzenia następnych światłowodów obrócone są w kierunku wnętrza komory spalania, stożki widzenia światłowodów pozwalają na obserwację charakterystyk stref płomienia, stożki widzenia dwóch sąsiednich światłowodów mają część wspólną, a ich osie symetrii leżą w jednej płaszczyźnie z osią palnika, światłowody doprowadzone są odpowiednio do przetworników optoelektronicznych, a dalej przewodami elektrycznymi do detektora ze standardowym wyjściem.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

Zgłoszono 17.06.1999. ; Zgłoszenie ogłoszono 18.12.2000 BUP 25/00. ; Opublikowano 30.11.2005 WUP 11/05. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 333854 (A1) 18.12.2000. ; Nr zgłoszenia: 333854.

Coverage:

F23N 5/08 Int. Cl.7.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj