Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Coverage = Grupa katalogowa 1211]

Number of results: 47

items per page

Paliwoda, Regina Kołowiecki, Włodzimierz Czajczyński, Sławomir Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Produkcji Leśnej "Las" (Skolimów)

1984 (wyd. oryg.)
branżowa norma

Urbanowicz, Alicja Ścioch, Teresa Gawrońska, Danuta Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Produkcji Leśnej "Las" (Skolimów)

1983 (wyd. oryg.)
branżowa norma

Adamski, Marian Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Produkcji Leśnej "Las" (Skolimów)

1987 (wyd. oryg.) Wyd. 3
branżowa norma

Sławoń, Jerzy Bogdanowicz, Zbigniew Zjednoczenie Produkcji Leśnej "Las" (Warszawa)

1988 (wyd. oryg.), Wyd. 5
branżowa norma

Szadurska, Krystyna Tarnawski, Marian Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Produkcji Leśnej "Las" (Skolimów)

1987 (wyd. oryg.)
branżowa norma

Eugeniusz Koczywąs Centralne Laboratorium Chłodnictwa (Łódź)

1983 (wyd. oryg.)
branżowa norma

Warszywka, Maria Ostrowska, Urszula Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego. Oddział Produkcji Garmażeryjnej

1988 (wyd. oryg.), Wyd. 4
branżowa norma

Warszywka, Maria Chojczak, Marianna "Społem" Warszawska Spółdzielnia Spożywców. Oddział Produkcji Garmażeryjnej i Napojów

1983 (wyd. oryg.)
branżowa norma

Warszywka, Maria Chojczak, Marianna Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Produkcji Garmażeryjnej i Napojów (Warszawa)

1986 (wyd. oryg.)
branżowa norma

Chojczak, Marianna Warszywka, Maria "Społem" Warszawska Spółdzielnia Spożywców. Oddział Produkcji Garmażeryjnej i Napojów

1985 (wyd. oryg.), Wyd. 2
branżowa norma

Chojczak, Marianna Warszywka, Maria "Społem" Warszawska Spółdzielnia Spożywców. Oddział Produkcji Garmażeryjnej i Napojów

1983 (wyd. oryg.)
branżowa norma

Chojczak, Marianna Warszywka, Maria "Społem" Warszawska Spółdzielnia Spożywców. Oddział Produkcji Garmażeryjnej i Napojów

1988 (wyd. oryg.), Wyd. 2
branżowa norma

Kosson, Jadwiga Warszywka, Maria "Społem" Warszawska Spółdzielnia Garmażeryjna

1990 (wyd. oryg.)
branżowa norma

Kosson, Jadwiga "Społem" Warszawska Spółdzielnia Spożywców. Oddział Produkcji Garmażeryjnej i Napojów

1983 (wyd. oryg.)
branżowa norma

Idziak, Barbara Zwolińska, Elżbieta Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Produkcji Garmażeryjnej i Napojów (Warszawa)

1988 (wyd. oryg.), Wyd. 2
branżowa norma

Idziak, Barbara Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Produkcji Garmażeryjnej i Napojów (Warszawa)

1987 (wyd. oryg.)
branżowa norma

Olech, Eleonora Idziak, Barbara Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Produkcji Garmażeryjnej i Napojów (Warszawa)

1985 (wyd. oryg.)
branżowa norma

Olech, Eleonora Idziak, Barbara Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Produkcji Garmażeryjnej i Napojów (Warszawa)

1985 (wyd. oryg.)
branżowa norma

Roszak, Janina Wróbel, Barbara "Społem" Warszawska Spółdzielnia Garmażeryjna

1989 (wyd. oryg.)
branżowa norma

Roszak, Janina Wróbel, Barbara Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Produkcji Garmażeryjnej i Napojów (Warszawa)

1988 (wyd. oryg.)
branżowa norma

Kosson, Jadwiga Warszywka, Maria Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Produkcji Garmażeryjnej i Napojów (Warszawa)

1988 (wyd. oryg.)
branżowa norma

Państwowe Przedsiębiorstwo Garmażeryjne

1983 (wyd. oryg.) Wyd.2
branżowa norma

Państwowe Przedsiębiorstwo Garmażeryjne

1981 (wyd. oryg.)
branżowa norma

Państwowe Przedsiębiorstwo Garmażeryjne

1983 (wyd. oryg.) Wyd.2
branżowa norma

Państwowe Przedsiębiorstwo Garmażeryjne

1983 (wyd. oryg.) Wyd.2
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information