Title:

Narzędzie do walcowania poprzecznego wyrobów typu kula : opis patentowy nr 219073

Oryginal title:

PL 219073 B1

Creator:

Pater, Zbigniew \d (1965- )

Description:

Narzędzie do walcowania poprzecznego wyrobów typu kula, charakteryzuje się tym, że posiada kształt walca, na obwodzie którego, równolegle do siebie, w odległości większej od średnicy kształtowanej kuli, wykonane są bruzdy pierścieniowe o zarysie walcowanej kuli, przy czym występy rozdzielające bruzdy pierścieniowe mają zakończenie utworzone przez powierzchnie stożkowe o tworzącej prostej, przecinające się pod kątem. Występy rozdzielające bruzdy pierścieniowe mają zakończenie utworzone przez powierzchnie stożkowe o tworzącej wklęsłej. Występy rozdzielające bruzdy pierścieniowe mają zakończenie utworzone przez powierzchnie stożkowe o tworzącej wypukłej. Występy rozdzielające bruzdy pierścieniowe mają zakończenie zaokrąglone promieniem R

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 11.05.2011 ; Zgłoszenie ogłoszono 19.11.2012 BUP 24/12. ; Opublikowano 31.03.2015 WUP 03/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 394832 (A1) 19.11.2012 ; Nr zgłoszenia: 394832

Coverage:

B21H 1/14 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 27/02 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska