Title:

Konik obrabiarki : opis patentowy nr 212961

Oryginal title:

PL 212961 B1

Creator:

Taranenko, Wiktor ; Świć, Antoni ; Wołos, Dariusz ; Taranenko, Gieorgij

Description:

Przedmiotem wynalazku jest konik obrabiarki do obróbki przedmiotów o małej sztywności na obrabiarkach skrawających z zastosowaniem układów sterowania automatycznego. Konik składa się z złoża z korpusem oraz mechanizmu przedmiotu obrabianego z wałem i cięgnem osiowym. Wewnątrz korpusu konika znajduje się wydrążona - z możliwością obracania się - tuleja, w której usytuowane jest cięgno osiowe, obracające się w łożysku oporowym, zaś tuleja połączona jest na stałe ze stożkiem, na którym zamocowany jest kołnierz z bagnetowym wpustem, w którym przemieszcza się umieszczony na sprężynach wał, zaś na końcu wału, w sprężystym separatorze, znajdują się kulki, które umożliwiają wstępne zamocowanie przedmiotu obrabianego. Cięgno osiowe z drugiego końca połączone jest poprzez stabilizator muskuł pneumatyczny usytuowany jest wewnątrz sprężyny korpusu konika, która zabezpiecza powrót w położenie pierwotne po włączeniu zasilania pneumatycznego przez przyłącze adaptera, zamocowanych na końcu muskułu pneumatycznego, przy czym zespół ten umożliwia rozciąganie przedmiotu obrabianego. Konik obrabiarki może być wykorzystywany przy operacjach toczenia, szlifowania oraz frezowania odpowiednich kształtów wałków o małej sztywności w stanie sprężyście-odkształcalnym.

Publisher:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.) ; Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 384072 (A1) 22.06.2009. ; Nr zgłoszenia: 384072.

Coverage:

B23B 23/00 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj