Title:

Sposób wytwarzania segmentowych rurkowych elementów pławnych : opis patentowy nr 196200

Oryginal title:

PL 196200 B1

Creator:

Sikora, Robert ; Lakutowicz, Jerzy ; Klepka, Tomasz ; Bociąga, Elżbieta ; Runowicz, Jerzy

Description:

Sposób wytwarzania segmentowych rurkowych elementów pławnych z jednoczesnym ich nawlekaniem na osnowę polimerową oraz rozdzielanie na segmenty i obciskanie ich, na nierozdzielnej, ciągłej osnowie polimerowej w linii technologicznej wytłaczania, znamienny tym, że wytłoczynę z osnową polimerową wewnątrz, która wychodzi z dyszy głowicy wytaczarskiej wytłaczarki podaje się bezpośrednio na rozwarte szczęki, z obustronnymi ostrzami skierowanymi naprzeciw siebie, ogniw gąsienicy urządzenia odbierającego i w czasie ruchu gąsienicy urządzenia odbierającego wytłoczynę z osnową polimerową nacina się stopniowo obustronnymi ostrzami i obciska się częściami walcowymi szczęk, na osnowie polimerowej, z kolei gdy szczęki ogniw gąsienicy wchodzą na łuk koła napędzanego urządzenia odbierającego i rozchodzą się osiowo na skutek powiększania się drogi ruchu, wytłoczynę rozdziela się na segmenty i obciska się na nierozdzielnej, ciągłej osnowie polimerowej za pomocą szczęk współdziałających z nastawnymi suwakami zamykającymi, po czym przy pomocy nastawnego suwaka otwiera się wytłoczynę wraz z osnową polimerową wewnątrz, uwalnia się ze szczęk ogniw gąsienicy urządzenia odbierającego i powstaje gotowy wytwór.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

Zgłoszono 02.07.2001. ; Zgłoszenie ogłoszono 13.01.2003 BUP 01/03. ; Opublikowano 31.12.2007 WUP 12/07. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 348440 (A1) 13.01.2003. ; Nr zgłoszenia: 348440.

Coverage:

D07B 1/20 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj