Title:

Sposób badania tribologicznego konstrukcyjnych elementów polimerowy : opis patentowy nr 191870

Oryginal title:

PL 191870 B1

Creator:

Sikora, Robert ; Klepka, Tomasz

Description:

Sposób pomiaru tribologicznego w układzie ślizgowym elementów konstrukcyjnych, charakteryzuje się tym, że na nieruchomy bęben pomiarowy nawija się element konstrukcyjny w postaci odcinka rury z tworzywa wielkocząsteczkowego z kątem opasania, korzystnie π/2 ÷ 5π rad i mocuje się go na stałe do bębna, następnie do nawiniętego odcinka rury wprowadza się drugi element konstrukcyjny w postaci odcinka pręta z tworzywa wielkocząsteczkowego, o przekroju poprzecznym mniejszym od przekroju poprzecznego rury, przy czym długość wprowadzanego odcinka pręta jest większa od długości odcinka rury, a do pionowego końca wystającego odcinka pręta przymocowuje się obciążniki, zaś drugi koniec wystającego odcinka pręta łączy się z zespołem napędowo-pomiarowym, który powoduje ruch posuwisty. nieliniowy okrężny odcinka pręta względem nieruchomego odcinka rury.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

Zgłoszono 22.12.1999. ; Zgłoszenie ogłoszono 02.07.2001 BUP 14/01. ; Opublikowano 31.07.2006 WUP 07/06. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 337436 (A1) 02.07.2001. ; Nr zgłoszenia: 337436.

Coverage:

G01N 3/56 Int. Cl.8. ; G01N 19/02 Int. Cl.8.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj