Title:

Sposób wykonania półsztywnej podbudowy nawierzchni drogowej : opis patentowy nr 184545

Oryginal title:

PL 184545 B1

Creator:

Kukiełka, Jan

Description:

Sposób wykonania półsztywnej podbudowy nawierzchni drogowej, zwłaszcza. z chudego betonu i gruntu stabilizowanego cementem lub innym środkiem więżącym, jednowarstwowej lub wielowarstwowej, znamienny tym, że każde z warstw podbudowy odsztywnia się parami w kierunku poprzecznym lub skośnym do osi drogi poprzez najazd obciążonym samochodem ciężarowym o kontrolowanym nacisku na koło w granicach 40 - 80 kN, powodujący powstawanie rys i mikrorys o kierunku równoległym do śladów kół, zwłaszcza obciążonej osi tylnej. Najazd odbywa się wzdłuż linii wyznaczonych punktami ustalonymi na krawędzi i osi drogi zlokalizowanych na planie sytuacyjnym w tych samych miejscach dla wszystkich warstw podbudowy. Nacisk na koło powoduje ugięcie podbudowy w granicach 0,2 - 0,6 mm sprawdzane za pomocą ugięciomierza Benklemana.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 20.11.1997. ; Zgłoszenie ogłoszono 24.05.1999 BUP 11/09. ; Opublikowano 29.11.2002 WUP 11/02. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 323276 (A1) 24.05.1999. ; Nr zgłoszenia: 323276.

Coverage:

E01C 3/04 Int. Cl.7.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj