Title:

Urządzenie do zamocowania próbek połączeń adhezyjnych, zwłaszcza połączeń korzeń zęba-wkład : opis patentowy nr 227225

Oryginal title:

PL 227225 B1

Creator:

Rudawska, Anna

Description:

Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do zamocowania próbek połączeń adhezyjnych, zwłaszcza połączeń korzeń zęba wkład, składające się z elementu mocującego wykonanego z utwardzonej kompozycji klejowej w kształcie walca z zamocowaną rozłącznie w górnej części nakładką. Wewnątrz elementu mocującego znajduje się połączenie adhezyjne w postaci korzenia zęba połączonego za pomocą cementu z wkładem. Wkład posiada wystający element, który zamocowany jest w uchwycie szczękowym pierwszym i poprzez przegub w szczękach pierwszych uchwytu maszyny wytrzymałościowej. Element mocujący w dolnej części zamocowany jest w uchwycie szczękowym drugim. Uchwyt szczękowy drugi zamocowany jest w szczękach drugich uchwytu maszyny wytrzymałościowej. Szczęki pierwsze uchwytu maszyny wytrzymałościowej i szczęki drugie uchwytu maszyny wytrzymałościowej są podłączone do urządzenia pomiarowego

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 14.07.2015 ; Zgłoszenie ogłoszono 16.01.2017 BUP 02/17 ; Opublikowano 30.11.2017 WUP 11/17

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 413131 (A1) 16.01.2017 ; Nr zgłoszenia: 413131

Coverage:

G01N 3/04 (2006.01) Int. Cl ; G01N 19/04 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew