Title:

Układ stabilizatora prądu termoemisji elektronowej z automatyczną regulacją napięcia anody : opis patentowy nr 225768

Oryginal title:

PL 225768 B1

Creator:

Sikora, Jarosław

Description:

Układ stabilizatora prądu termoemisji elektronowej z automatyczną regulacją napięcia anody posiadający trzy wzmacniacze operacyjne charakteryzuje się tym, że wyjście wzmacniacza pomiarowego pierwszego jest połączone z wejściem odwracającym wzmacniacza operacyjnego trzeciego, wejście odwracające wzmacniacza pomiarowego pierwszego jest połączone z kolektorem tranzystora pierwszego zaś wejście nieodwracające wzmacniacza pomiarowego pierwszego jest połączone z pierwszym zaciskiem rezystora czwartego i pierwszym zaciskiem rezystora piątego, drugi zacisk rezystora piątego jest połączony z masą układu natomiast drugi zacisk rezystora czwartego jest połączony z wyjściem wzmacniacza operacyjnego trzeciego. Rezystancje rezystora pierwszego, rezystora trzeciego i rezystora piątego są jednakowe, rezystancja rezystora drugiego jest n razy większa od rezystancji rezystora pierwszego, natomiast rezystancja rezystora czwartego jest n minus jeden razy większa od rezystancji rezystora pierwszego

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 02.10.2015 ; Zgłoszenie ogłoszono 29.08.2016 BUP 18/16 ; Opublikowano 31.05.2017 WUP 05/17

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 414248(A1) 29.08.2016 ; Nr zgłoszenia: 414248

Coverage:

G05F 1/56 (2006.01) Int. Cl ; G05F 5/08 (2006.01) Int. Cl ; H01J 41/04 (2006.01) Int. Cl ; H01J 49/26 (2006.01) Int. C

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew