Title:

Narzędzie do walcowania grzbietów narzędzi śrubowych [Dokument elektroniczny] : opis patentowy nr 224804

Oryginal title:

PL 224804 B1

Creator:

Bulzak, Tomasz ; Tomczak, Janusz ; Pater, Zbigniew

Description:

Narzędzie do walcowania grzbietów narzędzi śrubowych, zwłaszcza wierteł krętych, nawiertaków i rozwiertaków, charakteryzuje się tym, że składa się z wału napędowego, na którym umieszczony jest wzdłuż linii śrubowej kołnierz spiralny, przy czym kołnierz spiralny posiada profil roboczy, na powierzchni zewnętrznej którego znajduje się wykrój wklęsły do kształtowania grzbietu narzędzia śrubowego, przy czym zarys wykroju wklęsłego odpowiada kształtowi walcowanego grzbietu narzędzia śrubowego. Dodatkowo obok wykroju wklęsłego, na powierzchni zewnętrznej profilu roboczego, znajduje się spiralny wykrój kształtujący o zarysie trójkątnym do kształtowania jednej łysinki prowadzącej wiertła krętego. Ponadto obok wykroju wklęsłego, na powierzchni zewnętrznej profilu roboczego, znajdują się dwa spiralne wykroje kształtujące o zarysie trójkątnym, które położone są symetrycznie względem wykroju wklęsłego, do kształtowania grzbietu narzędzia śrubowego i służą do jednoczesnego kształtowania dwóch łysinek prowadzących wiertła krę

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 03.10.2013 ; Zgłoszenie ogłoszono 13.04.2015 BUP 08/15 ; Opublikowano 28.02.2017 WUP 02/17

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 405531 (A1) 13.04.2015 ; Nr zgłoszenia: 405531

Coverage:

B21H 3/06 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew