Title:

Narzędzie do walcowania śrubowych rowków wiórowych [Dokument elektroniczny] : opis patentowy nr 224803

Oryginal title:

PL 224803 B1

Creator:

Bulzak, Tomasz ; Tomczak, Janusz ; Pater, Zbigniew

Description:

Narzędzie do walcowania śrubowych rowków wiórowych, zwłaszcza wierteł krętych, nawiertaków i rozwiertaków, charakteryzuje się tym, że składa się z wału napędowego, na powierzchni którego znajduje się kołnierz spiralny, przy czym kołnierz spiralny umieszczony jest na powierzchni wału napędowego wzdłuż linii śrubowej. Kołnierz spiralny składa się z profilu roboczego, który znajduje się w strefie roboczej oraz profilu wejściowego, który znajduje się w strefie wejściowej, przy czym profil wejściowy na długości kąta nachylony jest do stycznego profilu roboczego pod kątem, którego wysokość obniżenia profilu wejściowego jest większa od głębokości na jaką zagłębia się profil roboczy w kształtowany pręt, następnie kołnierz spiralny na długości profilu roboczego zwiększa swoją wysokość, przy czym profil roboczy i profil wejściowy na obwodzie posiadają stożkowe zakończenie o boku do kształtowania czynnej powierzchni rowka wiórowego oraz boku do kształtowania biernej powierzchni rowka wiórowego.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 03.10.2013 ; Zgłoszenie ogłoszono 13.04.2015 BUP 08/15 ; Opublikowano 28.02.2017 WUP 02/17

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

\Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 405524 (A1) 13.04.2015 ; Nr zgłoszenia: 405524

Coverage:

B21H 3/06 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew