Title:

Sposób i urządzenie do pomiaru stopnia zużycia noży do cięcia, zwłaszcza opon : opis patentowy nr 224699

Oryginal title:

PL 224699 B1

Creator:

Hejwowski, Tadeusz ; Dąbski, Michał Janusz.

Description:

Sposób mierzenia stopnia zużycia noży, zwłaszcza do cięcia opon polega na tym, że nóż do cięcia opon mocuje się do podstawy urządzenia za pomocą trzech gwintowanych trzpieni o średnicach niniejszych od średnicy otworów wykonanych w nożu do cięcia opon, za pomocą stożkowo zwężających się tulei oraz nakrętek, przy czym czujnik zegarowy długości ustawia się w uchwycie, przesuwnym na wymaganej wysokości nad podstawą urządzenia, oraz przesuwając płytę względem elementu prowadzącego urządzenia ustawia się czujnik zegarowy długości w wybranych punktach zęba noża do cięcia opon, następnie dokonuje się pomiaru położenia uchwytu czujnika zegarowego długości względem podstawy urządzenia oraz elementu prowadzącego przymocowanego na stałe do podstawy urządzenia i odczytuje się wskazanie czujnika zegarowego długości. Pomiar powtarza się wielokrotnie dla każdego z trzech zębów. Następnie obraca się nóż do cięcia opon względem poziomej osi symetrii i pomiar powtarza się dla drugich płaszczyzn zębów, przy czym miarą stopnia zużycia zębów noża jest różnica we wskazaniach czujnika zegarowego długości dla noża przed eksploatacją oraz noża po eksploatacji w tych samych miejscach na powierzchni zębów.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 30.11.2012. ; Zgłoszenie ogłoszono 09.06.2014 BUP 12/14. ; Opublikowano 31.01.2017 WUP 01/17.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 401841(A1) 09.06.2014. ; Nr zgłoszenia: 401841.

Coverage:

G01N 3/58 (2006.01) Int. Cl ; G01B 5/20 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew