Title:

Sposób wytwarzania rury porowatej : opis patentowy nr 219977

Oryginal title:

PL 219977 B1

Creator:

Tor-Świątek, Aneta

Description:

Sposób wytwarzania rury porowatej, wzmocnionej nanocząstkami żelaza i miedzi, otrzymywanej w procesie wytłaczania porującego, charakteryzuje się tym, że do układu uplastycznia z głowicą wytłaczarską, zasypuje się mieszaninę polichlorku winylu) plastyfi kowanego w ilości od 93,1% do 96,5%, poroforu w postaci granulatu o egzotermicznej charakterystyce rozkładu w ilości od 0,5% do 0,9%, mas., nanocząstek żelaza w postaci proszku w ilości od 1,5% do 3%, oraz nanocząstek miedzi w postaci proszku w ilości od 1,5% do 3%. Po czym nagrzewa się mieszaninę do temperatury w strefie pierwszej 100°C, w strefie drugiej 120°C, w strefie trzeciej 140°C, w strefie czwartej 140°C, zaś temperatura w głowicy wytłaczarskiej wynosi 160°C> po ukształtowaniu rury w głowicy wytłaczarskiej następuje chłodzenie wodą w temperaturze 16°C, zaś prędkość obrotowa ślimaka wytłaczarki wynosi 60 obr/min

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 21.01.2013 ; Zgłoszenie ogłoszono 04.08.2014 BUP 16/14 ; Opublikowano 31.08.2015 WUP 08/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 402485 (A1) 04.08.2014 ; Nr zgłoszenia: 402485

Coverage:

B29C 44/50 (2006.01) Int. Cl ; B29C 47/80 (2006.01) Int. Cl ; B29C 44/32 (2006.01) Int. Cl ; B29C 47/88 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew