Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Title = Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa] OR [Creator = Janik, Wiesław] OR [Creator = Paździor, Artur] OR [Creator = Paździor, Maria]

Number of results: 13

items per page

Janik, Wiesław Paździor, Artur Paździor, Maria

2017 (orig. and digital ed.)
book

Janik, Wiesław Paździor, Artur

2011 (orig. and digital ed.)
book

Paździor, Artur Janik, Wiesław

2022 (orig. and digital ed.)
book

Janik, Wiesław Paździor, Artur

2018 (orig. and digital ed.)
book

Janik, Wiesław Paździor, Maria

2012 (orig. and digital ed.)
book

Janik, Wiesław Paździor, Maria

2015 (orig. and digital ed.)
book

Caputa, Wiesława Janik, Wiesław Paździor, Artur

2019 (orig. and digital ed.)
book

Paździor, Artur

2011 (orig. and digital ed.)
book

Janik, Wiesław

2012 (orig. and digital ed.)
book

Janik, Wiesław

2017 (orig. and digital ed.)
book

Paździor, Artur Frańczuk, Małgorzata Gałązka, Karolina Miszczuk, Magdalena

2014 (orig. and digital ed.)
book

This page uses 'cookies'. More information