Title:

Sposób kształtowania wierteł metodą wyciskania opis patentowy nr 217995

Oryginal title:

PL 217995 B1

Creator:

Pater, Zbigniew (1965- ). ; Tomczak, Janusz ; Bartnicki, Jarosław

Description:

Sposób kształtowania wierteł metodą wyciskania charakteryzuje się tym, że kształtowany półfabrykat w postaci odcinka pręta umieszcza się w matrycy, która z jednej strony ma cylindryczny otwór, natomiast z drugiej strony zakończona jest otworem kształtowym, którego kształt odpowiada zarysowi przekroju poprzecznego wiertła, następnie uruchamia się ruch postępowy stempla, który przemieszczając się w matrycy ze stałą prędkością w kierunku kształtowego otworu, wprawia w ruch posuwisty umieszczony w cylindrycznym otworze matrycy wsad i powoduje jego współbieżne wyciskanie ze stałą prędkością przez otwór kształtowy matrycy, przy czym śrubowe występy w kształtowym otworze matrycy powodują spiralne płynięcie metalu ze stałą prędkością i ukształtowanie rowków śrubowych na powierzchni wyrobu. Stempel posiada stożkowy otwór i przemieszcza się ze stałą prędkością w kierunku kształtowego otworu matrycy, powodując wyciskanie współbieżne ze stałą prędkością oraz przeciwbieżne ze stałą prędkością wsadu i ukształtowanie części roboczej i chwytowej wiertła.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 02.05.2011.Pol ; Zgłoszenie ogłoszono 05.11.2012 BUP 23/12. ; Opublikowano 30.09.2014 WUP 09/14.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 394733 (A1) 05.11.2012.

Coverage:

B23P 15/32 (2006.01) Int. Cl. ; B21H 3/10 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew