Title:

Urządzenie do odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości : opis patentowy nr 212517

Oryginal title:

PL 212517 B1

Creator:

Pawłowski, Lucjan (1946- ) ; Pawłowska, Małgorzata ; Dadej, Witold.

Description:

Urządzenie do odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości składa się z poziomo ustawionego, cylindrycznego mieszalnika, połączonego przewodem z pionowo ustawionym zbiornikiem separującym, wyposażonym w jego górnej części w przewód do odprowadzania wzbogaconego w metan biogazu z zabudowanym zaworem o regulowanym ciśnieniu, zaś jego dolna część połączona jest przewodem z zabudowanym zaworem o regulowanym ciśnieniu z odstojnikiem, którego przelew połączony jest ze zbiornikiem wyposażonym w urządzenia korygujące skład roztworu siarczanu żelaza, sprężarka połączona jest przewodem z mieszalnikiem i zabudowana na przewodzie doprowadzającym gaz wysypiskowy, natomiast pompa przewodem połączona jest z mieszalnikiem oraz przewodem ze zbiornikiem roztworu. Przewód łączący mieszalnik ze zbiornikiem separującym usytuowany jest stycznie do poziomu roztworu znajdującego się w zbiorniku separującym.

Publisher:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.) ; Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2014 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 08.09.2008. ; Zgłoszenie ogłoszono 05.12.2011 BUP 25/00. ; Opublikowano 31.10.2012 WUP 10/12.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 395520 (A1) 05.12.2011. ; Nr zgłoszenia: 395520.

Coverage:

B01D 53/00 (2006.01) Int. Cl. ; C10K 1/00 (2006.01) Int. Cl. ; C10L 3/06 (2006.01) Int. Cl. ; B09B 1/00 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj