Title:

Zespół młócąco-separujący kombajnu zbożowego : opis patentowy nr 168751

Oryginal title:

PL 168751 B1

Creator:

Mączka, Wacław ; Skrynicki, Wiesław ; Milczek, Tomasz

Description:

Zespół młócąco-separujący kombajnu zbożowego charakteryzuje się tym, że bęben młócąco-separujący składa się z dwu wahliwych zespołów bębnowych na wspólnym wale o jednakowych średnicach i długości roboczej listew cepowych między dwoma płaskimi kołowymi tarczami, zaworowych płytek elastycznych, osadzonymi sztywno nawale, na który nasadzone są wahliwie płaskie tarcze tych zespołów zawierające po sześć ramion wychodzących z piasty, z których końcami połączone są sztywno równoległe listwy cepowe po sześć dla każdego zespołu bębnowego. Zespoły bębnowe z płatami, powłokami i tarczami z płytkami mają względny przeciwbieżny ruch kątowy okresowy wymuszony przez parę mechanizmów orbowodowo-mimośrodowych na końcach wału, których wałki ułoży skowane są na końcach dwu ramion osadzonych na końcach wału, a każdy wałek ma na końcu koło zębate obtaczające się po kole stałym.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Skrynicki, Wiesław. Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 03.11.1992. ; Zgłoszenie ogłoszono 09.08.1993 BUP 16/93. ; Opublikowano 30.04.1996 WUP 04/96. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 296477 (A1) 09.08.1993. ; Nr zgłoszenia: 296477.

Coverage:

A01D 41/12 Int. Cl.6. ; A01F 12/18 Int. Cl.6.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj