Title:

Endoproteza stawu łokciowego : opis patentowy nr 166229

Oryginal title:

PL 166229 B1

Creator:

Weroński, Andrzej (1938- )

Description:

Endoproteza stawu łokciowego składa się z części ramieniowej i łokciowej połączonych ze sobą przegubem sworzniowym, przy czym część ramieniowa ma gniazda na część łokciową znajdujące się w widełkach zakończenia tej części. Gniazda części ramieniowej mają kształt przelotowych cylindrycznych otworów z prostokątnym przecięciem wykonanym pod kątem około 45° do osi wzdłużnej części ramieniowej w płaszczyźnie bocznej, a część łokciowa współpracująca z częścią ramieniową zakończona jest prostopadłymi do jej osi czopami w kształcie o przekroju poprzecznym zbliżonym do prostokąta z jedną parą boków w kształcie łuków o promieniu odpowiadającym promieniowi gniazd, przy czym szerokość czopów jest nieco mniejsza od szerokości prostokątnego przecięcia gniazd. Otwory cylindryczne gniazd i przecięcie gniazd mają od zewnątrz odpowiednie osłony zamykające.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Skrynicki, Wiesław. Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 24.05.1991. ; Zgłoszenie ogłoszono 30.11.1992 BUP 24/92. ; Opublikowano 28.04.1995 WUP 04/95. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 290425 (A1) 30.11.1992. ; Nr zgłoszenia: 290425.

Coverage:

A61F 2/38 Int. Cl.5.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj