Title:

Sposób i urządzenie do zapobiegania emisji tlenków węgla do atmosfery : opis patentowy nr 225218

Oryginal title:

PL 225218 B1

Creator:

Pełczyński, Tadeusz Andrzej ; Lenik, Klaudiusz ; Pełczyński, Ryszard

Description:

Sposób zapobiegania emisji tlenków węgla do atmosfery polega na tym, że w foto-elektrolizerze przetwarza się zaabsorbowany w wodzie gazowy ditlenek węgla CO2, będący bezwodnikiem węglowym, który stanowi substrat poddany działaniu trzech wiązek fotonowych promieniowania monochromatycznego o długości fali 663 nm dla barwy czerwonej, 582 nm dla barwy żółtej, 459 nm dla barwy niebieskiej, ulega redukcji, tworząc produkt w postaci cieczy będącej aldehydem mrówkowym CH2O. Urządzenie do zapobiegania emisji tlenków węgla do atmosfery, charakteryzuje się tym, że w zbiorniku wodnym znajduje się woda wodociągowa lub filtrowana, zaś wewnątrz zbiornika wodnego usytuowane są anoda i katoda, które przedzielone są od siebie membraną, która dzieli przestrzeń międzyelektrodową na dwa obszary: obszar anodowy i obszar katodowy w celu uniemożliwienia odprowadzenia elektronów z roztworu przez anodę, natomiast nad zbiornikiem wodnym znajduje się zespół naświetlania, wytwarzający trzy centra aktywne składające się z trzech laserów emitujących wiązki fotonowe promieniowania monochromatycznego, umieszczonych kolejno pomiędzy anodą a katodą w jednym rzędzie o wzrastającej energii, której odpowiada w obszarze światła widzialnego, w widmie promieniowania elektromagnetycznego barwa: czerwona, żółta i niebieska.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 14.10.2013 ; Zgłoszenie ogłoszono 27.04.2015 BUP 09/15. ; Opublikowano 31.03.2017 WUP 03/17

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku \a PL 405626 (A1) 27.04.2015 ; Nr zgłoszenia: 405626

Coverage:

B01D 53/62 (2006.01) Int. Cl ; C25B 3/04 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew