Title:

Sposób i układ do badań przekształtników sieciowych rozproszonych źródeł generacji energii elektrycznej : opis patentowy nr 224668

Oryginal title:

PL 224668 B1

Creator:

Zieliński, Dariusz ; Jarzyna, Wojciech ; Filipek, Piotr

Description:

Sposób badań przekształtników sieciowych rozproszonych źródeł generacji energii elektrycznej charakteryzuje się tym, że wyliczony sygnał cyfrowy z jednostki sterującej przekazuje się szyną sterującą do źródła sygnału sterującego gdzie przetwarza się go za pomocą przetwornika analogowo-cyfrowego. Sygnał analogowy przekazuje się szyną sterującą do wzmacniacza sygnału sterującego. Po wzmocnieniu sygnał przekazuje się szyną energetyczną do modelu systemu elektroenergetycznego, w którym dokonuje się pomiaru wartości prądów i napięć na szynach energetycznych. Wyniki pomiarów przekazuje się do jednostki sterującej za pośrednictwem szyny kontrolno-sterującej. Za pośrednictwem szyny energetycznej zasila się model systemu elektroenergetycznego z przekształtnika. Przekształtnik jest sterowany za pośrednictwem szyny kontrolno-sterującej z jednostki sterującej.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 08.04.2014. ; Zgłoszenie ogłoszono 19.01.2015 BUP 02/15. ; Opublikowano 31.01.2017 WUP 01/17.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 407835(A1) 19.01.2015. ; Nr zgłoszenia: 407835.

Coverage:

H02J 13/00 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew