Title:

Sposób i urządzenie do cięcia wzdłużnego szyn : opis patentowy nr 224339

Oryginal title:

PL 224339 B1

Creator:

Pater, Zbigniew.

Description:

Sposób cięcia wzdłużnego szyn, zwłaszcza szyn złomowanych, charakteryzuje się tym, że szynę złomowaną wprowadza się między dwa jednakowe walce podające oraz między pionową rolkę prowadzącą, znajdującą się od strony główki szyny i pionową rolkę prowadzącą, znajdującą się od strony stopy szyny, następnie wprawia się dwa walce podające w przeciwbieżny ruch obrotowy z jednakową prędkością i jednocześnie wprawia się tnący walec górny oraz tnący walec dolny w przeciwbieżny ruch obrotowy z jednakowymi prędkościami, następnie wprawia się w ruch obrotowy rozdzielający walec górny ze stałą prędkością w kierunku zgodnym do kierunku obrotów tnącego walca górnego oraz wprawia się w ruch obrotowy podporowy walec dolny ze stałą prędkością w kierunku zgodnym do kierunku obrotów tnącego walca dolnego, po czym wprowadza się szynę złomowaną stożkowymi powierzchniami, umieszczonymi na walcach podających, do przestrzeni roboczej narzędzi i wprawia się szynę złomowaną w ruch postępowy ze stałą prędkością, następnie zagłębia się noże krążkowe, znajdujące się na tnącym walcu górnym oraz powierzchnie robocze, znajdujące się na tnącym walcu dolnym, w środnik szyny złomowanej. Przedmiotem wynalazku jest również urządzenie do realizacji sposobu.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 12.05.2014. ; Zgłoszenie ogłoszono 23.11.2015 BUP 24/15. ; Opublikowano 30.12.2016 WUP 12/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 408181 (A1) 23.11.2015. ; Nr zgłoszenia: 408181.

Coverage:

B23D 19/04 (2006.01) Int. Cl. ; B23D 21/02 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew