Title:

Układ do zabezpieczania, zwłaszcza okien i drzwi : opis patentowy nr 219425

Oryginal title:

PL 219425 B1

Creator:

Buczaj, Marcin ; Sumorek, Andrzej (1967- )

Description:

Układ zabezpieczania, zwłaszcza okien i drzwi posiadający układ zasilania, układ konektorów, układ formowania sygnału wysyłanego, układ formowania sygnału odbieranego, układ analizatora sygnałów wysyłanego i odbieranego, układ decyzyjny czujki, układ nadajnika sygnału optycznego, układ odbiornika sygnału optycznego, zbliżeniowego czujnika zachowania ciągłości obwodu optycznego czujki oraz obwodu optycznego w postaci światłowodu charakteryzuje się tym, że składa się z układu sterowania, który zawiera układ zasilania połączony przewodami z układem formowania sygnału wysyłanego, układem decyzyjnym czujki, układem nadajnika sygnału optycznego i układem odbiornika sygnału optycznego, przy czym układ formowania sygnału wysyłanego połączony jest z układem nadajnika sygnału optycznego, który generuje sygnał optyczny przesyłany przez światłowód i czujnik zachowania ciągłości obwodu optycznego do układu odbiornika sygnału optycznego i przesyła sygnał do układu formowania sygnału odbieranego, następnie w układzie analizatora sygnału wysyłanego i odbieranego porównywane są sygnały z układu formowania sygnału wysyłanego i z układu formowania sygnału odbieranego, po czym układ analizatora sygnału wysyłanego i odbieranego przekazuje sygnał do układu decyzyjnego czujki, w którym generowany jest sygnał informacyjny o stanie chronionego obiektu i przesyłany do układu konektorów

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 19.12.2012 ; Zgłoszenie ogłoszono 23.06.2014 BUP 13/14 ; Opublikowano 30.04.2015 WUP 04/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 402121 (A1) 23.06.2014

Coverage:

G08B 13/186 (2006.01) Int. Cl ; G01D 5/26 (2006.01) Int. Cl ; E05F 7/00 (2006.01) Int. C

Rights Management:

Politechnika Lubelska