Title:

Sposób i narzędzia do cięcia wzdłużnego szyn : opis patentowy nr 216900

Oryginal title:

PL 216900 B1

Creator:

Pater, Zbigniew (1965- ) ; Tomczak, Janusz ; Gontarz, Andrzej

Description:

Sposób i narzędzia do cięcia wzdłużnego szyn, zwłaszcza szyn złomowanych, charakteryzują się tym, że szynę złomowaną wprowadza się między dwa jednakowe walce podające oraz między pionową rolkę prowadzącą, znajdującą się od strony główki szyny i pionową rolkę prowadzącą, znajdującą się od strony stopy szyny, następnie wprawia się dwa walce podające w przeciwbieżny ruch obrotowy z jednakową prędkością i jednocześnie wprawia się tnący walec górny oraz tnący walec dolny w przeciwbieżny ruch obrotowy z jednakowymi prędkościami oraz wprawia się dwa jednakowe walce odbiorcze w przeciwbieżny ruch obrotowy ze stałymi prędkościami, po czym wprowadza się szyną złomowaną stożkowymi powierzchniami umieszczonymi na walcach podających do przestrzeni roboczej narzędzi i wprawia się szynę złomowaną w ruch postępowy ze stałą prędkością, następnie zagłębia się noże krążkowe znajdujące się na tnącym walcu górnym oraz powierzchnie robocze znajdujące się na tnącym walcu dolnym w środnik szyny złomowanej i wywołuje się liniowe pęknięcia w środniku wzdłuż stopy szyny i główki szyny, po czym oddziałuje się na stopę szyny oraz główkę szyny stożkowymi powierzchniami bocznymi, umieszczonymi na walcach odbiorczych i oddziela się całkowicie stopę szyny oraz główkę szyny od środnika.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2014 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 13.11.2012. ; Zgłoszenie ogłoszono 19.08.2013 BUP 17/13. ; Opublikowano 30.05.2014 WUP 05/14.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 401567 (A1) 13.11.2012. ; Nr zgłoszenia: 401567.

Coverage:

B23D 21/00 (2006.01) Int. Cl. ; B23P 13/04 (2006.01) Int. Cl. ; B62D 1/24 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj