Title:

Sposób kucia półfabrykatu zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie prostokątnym : opis patentowy nr 215953

Oryginal title:

PL 215953 B1

Creator:

Dziubińska, Anna ; Gontarz, Andrzej

Description:

Sposób kucia półfabrykatu, zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie prostokątnym w trójsuwakowej prasie kuźniczej charakteryzuje się tym, że materiał, wsadowy w kształcie płaskiej płyty układa się poziomo w wykroju zamkniętym na dolnej matrycy, pomiędzy bocznymi stemplami kształtującymi, a następnie ściska się, zwiększając jego przekrój poprzeczny kosztem zmniejszenia jego długości, przez co wyciska się w środkowej części materiału wsadowego zgrubienie w postaci żebra pomiędzy czołowymi powierzchniami bocznych stempli kształtujących, którego zarys prostokątny otrzymuje się przez nacisk wywierany górną matrycą, przesuwającą się w dół do momentu osiągnięcia założonego wymiaru półfabrykatu.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2014 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 21.06.2011. ; Zgłoszenie ogłoszono 07.01.2013 BUP 01/13. ; Opublikowano 28.02.2014 WUP 02/14.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 395392 (A1) 21.06.2011. ; Nr zgłoszenia: 395392.

Coverage:

B21J 5/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21J 13/02 (2006.01)Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj