Title:

Sposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z jednym żebrem : opis patentowy nr 214530

Oryginal title:

PL 214530 B1

Creator:

Dziubińska, Anna ; Gontarz, Andrzej

Description:

Sposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z jednym żebrem w trójsuwakowej prasie kuźniczej charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie płaskiej płyty spęcza się na nieruchomej dolnej matrycy za pomocą bocznych narzędzi i kształtujących, które przemieszczają się ruchem posuwistym zbliżając się do siebie ze stałą prędkością do osiągnięcia momentu zaplanowanej drogi, którą wyznacza się w zależności od grubości i wysokości żebra, przy czym ostateczne ukształtowanie żebra o założonych wymiarach wyrobu gotowego przebiega w przestrzeni ograniczonej czołowymi powierzchniami bocznych narzędzi i kształtujących.

Publisher:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.) ; Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2014 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 11.04.2011. ; Zgłoszenie ogłoszono 22.10.2012 BUP 22/12. ; Opublikowano 30.08.2013 WUP 08/13.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 394504 (A1) 11.04.2011. ; Nr zgłoszenia: 394504.

Coverage:

B21J 5/08 (2006.01) Int. Cl. ; B21J 9/06 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj