Title:

Sposób kształtowania plastycznego w wykroju zamkniętym wyrobów płaskich z dwoma żebrami : opis patentowy nr 214520

Oryginal title:

PL 214520 B1

Creator:

Gontarz, Andrzej ; Dziubińska, Anna

Description:

Sposób kształtowania plastycznego w wykroju zamkniętym wyrobów płaskich z dwoma żebrami w trójsuwakowej prasie kuźniczej charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie płaskiej płyty umieszcza się w wykroju zamkniętym pomiędzy matrycą a bocznymi narzędziami i kształtującymi, a następnie zaciska się górnym narzędziem w środkowej części płyty, po czym spęcza się przy wykorzystaniu ruchu bocznych narzędzi i kształtujących, które przysuwają się do siebie w płaszczyźnie poziomej przez co wyciska się dwa żebra o założonych wymiarach wyrobu w pionową część przestrzeni wykroju zamkniętego pomiędzy górnym narzędziem a bocznymi narzędziami i kształtującymi.

Publisher:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.) ; Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2014 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 16.05.2011. ; Zgłoszenie ogłoszono 19.11.2012 BUP 24/12. ; Opublikowano 30.08.2013 WUP 08/13.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 394881 (A1) 16.05.2011. ; Nr zgłoszenia: 394881.

Coverage:

B21J 5/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21J 5/08 (2006.01) Int. Cl. ; B21J 9/06 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj